{{ 'fb_in_app_browser_popup.desc' | translate }} {{ 'fb_in_app_browser_popup.copy_link' | translate }}

{{ 'in_app_browser_popup.desc' | translate }}

 

 

 

 

REVERIE NIGHTSTAND™應用程序

床頭櫃不僅可以遙控,還可以讓您編程自定義的睡眠程序,設置床具以自動喚醒您等等。

 

 

 

 

先進的腰部支持

我們已經對腰椎進行了重新思考,將其與脊椎更加完美地對齊,並進行了100個調整點。